Haratres-Grate Place To Work

Yöntem

Yöntem

Başarıya giden projeler için birbimizi tanımanın önemini biliyor, birlikte ihtiyaçları belirliyoruz. İhtiyaçlarınıza yönelik hangi hizmetlerimiz ile size destek olabileceğimizi aktarıyoruz.

Başarıya giden yolculukta yöntemlerimiz;

Tanışma Toplantısı

 • Sizi Tanıyoruz

  Sektörünüzü ve E-ticaret operasyonunuzu dinleyerek, yerel ve global pazardaki konumunuzu analiz ediyoruz

 • İhtiyaçlarınızı Anlıyoruz

  Kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerinize göre amaçlarınızı ve ihtiyaçlarınızı dinliyoruz

 • Size nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz

  Sizi dinledikten sonra, hangi hizmetlerimiz aracılığıyla size destek olabileceğimizi sunuyoruz

 • Proje Hazırlık

 • Agile Proje Yönetimi

  SAP CX Commerce projelerinde uyguladığımız Agile (Çevik) Proje Yönetim Metodolojisini ve gereksinimlerini anlatıyoruz

 • Proje Ekipleri

  Karşılıklı olarak projemizde görev alacak ekip arkadaşlarımızı belirliyoruz

 • Kritik Başarı Faktörleri

  Projemizin başarıyla kullanıma alınması için, proje boyunca dikkat etmemiz gereken Kritik Başarı Faktörlerini belirliyoruz

 • Proje Risk Yönetimi

  Proje boyunca karşımıza çıkacak risklerin nasıl berlileneceği, çözüm için hangi adımların izleneceği ve her an risk durumumuzu raporlayabileceğimiz yönetim şeklimizi anlatıyoruz

 • Lansman Sunumu

  Projemizin lansmanını şirket içi kullanıcılarımıza yaparak, proje amaç ve hedefleri doğrultusunda, herkesin hangi görevi üstleneceğini sunuyoruz

 • Analiz

 • Analiz Toplantıları

  Önceden planlanmış analiz toplantılarında hem mevcut süreçlerinizi ve hedeflerinizi dinliyoruz, hem de size SAP CX Commerce Platformunun sunduğu standart ekranları göstermeye başlıyoruz

 • Süreç Tasarımları

  Analiz toplantılarında aldığımız notlara göre yeni süreçlerinizin akış şemalarını çiziyoruz

 • Detaylı Dokümantasyon

  Proje anayasası olarak kabul edilen, her ekran ve süreç için detaylı taslak çizimlerin ve kabul kriterlerinin olduğu Hikayelerimizi yazıyoruz ve sizlerin onayını alıyoruz

 • Sprint Planlama

  Oluşan Hikayelerin eforlandırmasını ve kaynak atamasını yaparak, gerçekleştirme fazında Agile Proje Yönetimi - Scrum Metodu'na uygun olarak koşacağımız Sprint'lerin detay planlamasını yapıyoruz

 • Gerçekleştirme

 • Sprint

  Her Sprint içinde, önceden planlanmış işlerin geliştirmesi ve testini hep beraber yapıyoruz.

 • Entegrasyon

  Proje boyunca dokunacağımız bütün entegrasyon noktaları için, karşı taraftaki iş ortaklarınızla iletişime geçiyor ve entegrasyon birim testlerini gerçekleştiriyoruz

 • Demo Değerlendirme

  Her Sprint sonunda, o ana kadar geliştirilmiş süreçlerin sunumunu yaparak, projede geldiğimiz noktayı sizlerle birlikte değerlendiriyoruz

 • Sprint Planlama

  Her Sprint sonunda, bir sonraki Sprint için olan iş listemizin üstünden tekrar geçerek, varsa değişen ihtiyaçlarınızı da göz önüne alarak, çevik bir planlama yapıyoruz

 • Test

 • Uçtan Uca Testler (E2E)

  Süreçlerinizin uçtan uca senaryolarını çıkararak, kullanıcıların deneyimlerini test ediyoruz

 • Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)

  Uçtan Uca Senaryolarınızı son kez Süreç Sahiplerinizle birlikte koşarak, sistemin canlı kullanıma alınması için hazır olduğunun onayını alıyoruz

 • Eğitim

 • Ürün Yöneticileri

 • İçerik Yöneticileri

 • Müşteri İilişkileri Yöneticileri

 • Bayiler

 • Bilgi İşlem Sorumluları

 • Canlı Kullanım Hazırlık & Destek

 • Canlı Kullanım Hazırlık

  Canlı Kullanıma geçiş için gerekli teknik hazırlıkların planlanması ve uygulanmasını takip ediyoruz

 • Canlı Kullanım

  Emeklerimizin karşılığını alarak Platformumuzu Canlı Kullanıma alıyoruz ve bütün müşterilerimize sunuyoruz

 • Canlı Destek

  Canlı Kullanıma Alım sonrasında, belirli bir süre sizlerin yanında olarak 7/24 destek veriyoruz