SAP Commerce Cloud İle E-Ticaret Süreçleri Sayfa İçeriği

SAP Commerce Cloud İle E-Ticaret Süreçleri

Zorlu e-ticaret süreçlerinin SAP Commerce Cloud üzerinde nasıl işlediğini, SAP Commerce Cloud'un bize bu süreçlerde sağladıklarını kurucu ortağımız ve fonksiyonel çözüm mimarımız Aslı Ece Kırkaya anlatıyor.

SAP Commerce Cloud İle E-Ticaret Süreçleri - Video